millalgi väntab

kaevupõhjast mudast vett

loppis pangega

Basho paisumine