häälitseja jõudis

oma häälest ette

ootab järele

Basho paisumine